Kiến thức

Triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

Ngày đăng: 2022.08.11 - có 240 lượt xem

Triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

(HG) - Theo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, thực hiện Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử, Cục Thuế Hậu Giang đã ban hành Công văn số 1231/CTHAG-TTHT thông báo một số nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Theo đó, về việc duy trì hoạt động của Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế, thực hiện theo Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công văn số 766/TCT-DNNCN ngày 17/3/2022 của Tổng cục Thuế về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến ngày 30-6-2022, Cục Thuế đã hoàn thành 100% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC do Tổng cục Thuế giao. Tuy nhiên, đây chỉ mới là tỷ lệ đăng ký, các phòng, các Chi cục Thuế khu vực không được chủ quan mà phải tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, đặc biệt là tiếp tục duy trì Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế.

Về việc sử dụng biên lai điện tử, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ ngày 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì tổ chức vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT- BTC.

Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử, theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1, Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành. Từ ngày 01-7-2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in; đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng hoặc xử lý theo Thông báo số 3207/TB-CTHAG ngày 04/7/2022 của Cục Thuế.

Về quy chế cung cấp thông tin hóa đơn điện tử thì hiện nay hệ thống HĐĐT đã đáp ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT trên cổng điện tử và qua app (tra cứu được đầy đủ nội dung hóa đơn). Về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã có Công văn 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 về việc hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin HĐĐT. Tại Quy chế và công văn đã có hướng dẫn chi tiết cơ quan thuế các cấp làm việc, trao đổi với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương như cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an hay các cơ quan có hoạt động tố tụng, điều tra để ký kết quy chế này.

Nội dung trao đổi thông tin sẽ được cơ quan thuế các cấp ký kết trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính cụ thể của từng cơ quan, tổ chức bên ngoài. Đồng thời, để kịp thời đáp ứng yêu cầu về trao đổi thông tin, Tổng cục Thuế đang khẩn trương hoàn thành tài liệu yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin theo quy chế. Trường hợp cơ quan thuế các cấp nhận được đề nghị cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước khác tại địa phương có đề nghị thì trao đổi với Tổng cục Thuế để được hướng dẫn.

LAN PHƯƠNG

Gọi ngay: 0932334286