Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ cho Hộ kinh doanh
thuộc mọi lĩnh vực

Điểm ưu việt so với phần mềm kế toán khác

01
Nhập liệu dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng
02
Công nghệ Cloud nhập liệu mọi nơi, mọi lúc khi cần
03
Kết nối với hóa đơn điện tử TT78, xuất hóa đơn trực tiếp trên phần mềm HKD
04
Chế độ sổ sách đầy đủ Theo TT88 của HKD. Chủ HKD chỉ cần thao tác đơn giản kết xuất báo cáo nộp cơ quan thuế
05
Báo cáo quản trị giúp HKD kiểm soát công nợ, tồn kho đơn giản
06
Chi phí hợp lý, hỗ trợ hộ kinh doanh, dịch vụ kế toán

Tính năng dành cho chủ hộ kinh doanh

Tính năng dành cho chủ hộ kinh doanh

Quản trị tài chính mọi lúc mọi nơi
Tức thời xem kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngay trên điện thoại
Quản trị toàn diện hộ kinh doanh thông qua báo cáo quản trị linh động: Doanh thu, Chi phí, Lãi/Lỗ, Công nợ, Tồn kho, Mua hàng, Bán hàng,…

 

Tính năng

 Các tính năng nổi bật giúp thay đổi trong công việc của kế toán

Phần mềm kế toán gồm các công cụ giúp tiết kiệm thời gian bạn cần để tập trung phát triển nghề nghiệp.

AFA chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

 • Quỹ

  Quỹ

  Theo dõi tiền thu chi của Hộ kinh doanh, tự động xử lý kết quả kiểm kê quỹ
 • Ngân Hàng

  Ngân Hàng

  Tự động đối chiếu chứng từ Thu, Chi với Sổ phụ ngân hàng để phát hiện chênh lệch. Dự báo dòng tiền, số dư của từng tài khoản trong tương lai
 • Mua Hàng

  Mua Hàng

  Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí hải quan ..., theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo từng hóa đơn. Có thể nhâp liệu chứng từ bằng file excel..
 • Bán Hàng

  Bán Hàng

  Thiết lập chính sách giá bán và chiết khấu cho từng khách hàng, mặt hàng. Theo dõi nợ theo từng hóa đơn, tổng công nợ ...

Gọi ngay: 0932334286