Mua Hàng


Các tính năng chính:

1. Nhập liệu nhanh chóng hóa đơn mua hàng. Có thể import chứng từ từ excel

2. Tạo phiếu chi, giấy báo nợ tự động từ phiếu mua hàng

3. Báo cáo tổng hợp mua hàng, báo cáo công nợ với nhà cung cấp ...

4. Theo dõi tồn kho Gọi ngay: 0932334286