Bán Hàng


Các tính năng chính:

1. Nhập liệu nhanh chóng hóa đơn bán hàng. Có thể import chứng từ từ excel

2. Xuất hóa đơn điện tử trực tiếp từ phần mềm (kết nối với hóa đơn điện tử)

3. Tạo phiếu thu, giấy báo có tự động từ bán hàng

4. Báo cáo tổng hợp bán hàng, báo cáo công nợ khách hàng ...

 Gọi ngay: 0932334286