Kiến thức

Lựa chọn Hộ kinh doanh hay công ty khi bắt đầu kinh doanh?

Ngày đăng: 2022.07.15 - có 326 lượt xem

Khi bắt đầu lên kế hoạch kinh doanh thì việc lựa chọn loại hình kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng ảnh hưởng đến suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

SO SÁNH GIỮA HỘ KINH DOANH HAY CÔNG TY

1. Quy mô kinh doanh

– Với công ty: không bị giới hạn về quy mô, vốn, địa điểm kinh doanh, công ty được phép xuất khẩu, nhập khẩu.

– Hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, việc kinh doanh buôn bán phải lựa chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh, có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất. Nếu buôn bán lưu động, kinh doanh ngoài địa điểm kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế, quản lý kinh doanh… vì vậy địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh có nhiều hạn chế hơn doanh nghiệp.

2. Số lượng lao động

-Doanh nghiệp: không hạn chế

– Hộ kinh doanh: giới hạn nhân công không quá 10 người

3. Điều kiện kinh doanh

– Doanh nghiệp: phải đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và có con dấu

– Hộ kinh doanh: chỉ trong một số trường hợp nhất đinh, đăng ký kinh doanh ở cơ quan cấp huyện và không có con dấu.

4. Chế độ trách nhiệm

-Doanh nghiệp chịu trác nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn)

– Hộ kinh doanh chịu trác nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh.

ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Hộ kinh doanh hay công ty đều có những ưu nhược điểm nhất đinh.

Hình thức công ty/ doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong các trường hợp sau:

  • Địa điểm kinh doanh rộng hơn: Cho doanh nghiệp kinh doanh nhiều nơi
  • Quy mô lớn hơn: Không bị giới hạn nhân sự
  • Chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào công ty
  • Có khả năng xuất hóa đơn, nhận được thuế VAT 10%
  • Hộ kinh doanh sẽ thuận lợi trong các trương hợp sau:
  •  
  • Địa điểm cố định
  • Không phát triển quy mô
  • Không xuất hóa đơn nhiều, Khách hàng cá nhân
  • Không cần nặng nề sổ sách kế toán

Như vậy với việc kinh doanh cố định, không có nhu cầu mở rộng thì lựa chọn hình thức hộ kinh doanh. Với hình thức doanh nghiệp, sẽ đa dạng và thuận lợi hơn trong việc góp vốn, phát triển quy mô, kinh doanh xuất hóa đơn, Khách hàng doanh nghiệp.

Như vậy, các cá nhân có nhu cầu kinh doanh dựa trên kế hoạch của bản thân để lựa chọn hình thức cho phù hợp.

Để giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp quản lý tốt công việc tài chính, hãy sử dụng phần mềm AFA! Phần mềm kế toán hộ kinh doanh AFA hỗ trợ đắc lực cho người làm công tác kế toán trong việc tự động hóa các thao tác thủ công như nhập liệu hóa đơn, chứng từ, lập các báo cáo quản trị, kê khai thuế…Do đó, kế toán doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và công sức hiệu quả, hạn chế tối đa các sai sót trong công tác hạch toán kế toán.

AFA - Phần mềm kế toán số 1 cho Hộ Kinh doanh

Hotline: 0932 334 286

Địa chỉ: Số 7 - D2 TT4, Khu đô thị Bắc Linh đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: www.afa.net.vn

Gọi ngay: 0932334286