Hợp tác


Hợp tác với vườn ươm BizCare Business Incubator

2021.01.14

Sự kiện hợp ký kết hợp tác phát triển toàn diện doanh nghiệp giữ Công ty CP đầu tư và công nghệ phần mềm ALFAT và Bizcare Việt Nam đánh dấu một bước tiến mới trong việc mở rộng  thị trường tạo mối liên kết và mạng lưới rộng khắp cả nước. Đến dự và chứng kiến buổi ký kết hợp tác có ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN, Bộ KH&CN. Ông Huy Phạm Đại diện quỹ đầu tư The VENTURES tại Việt Nam.  

Gọi ngay: 0932334286