Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong năm 2023.

Theo Vụ Chính sách thuế, tại dự thảo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2023, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương khẩn trưởng xử lý, giải quyết vấn đề hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục chính sách giảm 2% thuế GTGT.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% - Ảnh 1.

Đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT đến hết năm 2023

Trên cơ sở đó, Vụ Chính sách thuế đưa ra hai phương án giảm 2% thuế GTGT năm 2023.

Phương án 1, giảm 2% mức thuế suất GTGT đối với nhóm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Phương án 2, giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10%, trừ một số nhóm hàng hoá, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về thời gian thực hiện, Vụ Chính sách thuế đề xuất kể từ khi chính sách được ban hành (dự kiến 1-7) đến hết ngày 31-12-2023.

Để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ, Vụ Chính sách thuế đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách giảm 2% thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43 của Quốc hội, Nghị định 15 của Chính phủ. Đánh giá tác động số thu ngân sách theo 2 phương án nêu trên và đề xuất phương án giảm thuế GTGT áp dụng cho năm 2023.

Trước đó, Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng , thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023.

Để giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và hồi phục sau đại dịch, VTCA đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ, Quốc hội để tiếp tục áp dụng biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% áp dụng trong cả năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, tổng số thuế miễn, giảm năm 2022 theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khoảng 50,2 ngàn tỉ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% theo quy định tại Nghị định số 15 khoảng 38,9 ngàn tỉ đồng.

Minh Chiến